Półkoloniści na „Hoymie”

Na śląskim Szlaku Zabytków Techniki – całkiem niedaleko od Żor – znajduje się zabytkowa kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu. Zbudowana w XVIII wieku z inicjatywy ministra Karla Georga von Hoyma kopalnia funkcjonowała – już w Polsce – jako „Hoym – Laura”, a od lat 30-ych, jako „Ignacy”. W pewnym czasie była ona częścią kopalni „Rydułtowy”, a obecnie jest ciekawym miejscem do zwiedzania na Śląsku. W kopalni istnieje sprawna wyciągowa maszyna parowa z początków XX wieku, a od niedawna także SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – wzorowany na Centrum Nauki Kopernik ośrodek edukacyjny. Otoczenie kopalni zostało w dużej mierze zrewitalizowane i odrestaurowane dzięki funduszom Unii Europejskiej, tak, żeby było przyjazne dla zwiedzających – również naszych półkolonistów! Bardzo się nam podobało!