Basenowo i kolorowo!

Półkoloniści wybrali się na basen, ale też - jak zwykle…