Dobry finał!!!

Krysia Ucherek zakończyła na boguszowickiej pływalni cykl…